Wat doet een WGC?

  • Eerstelijnszorg
  • Verschillende disciplines werken samen onder één dak
  • Een werking gericht op toegankelijke zorg
  • Met oog voor gezondheidsbevordering
  • Vanuit een gemeenschapsgerichte visie
  • Binnen een afgebakend werkingsgebied
  • Gericht op onderzoek en ontwikkeling

Algemeen

In wijkgezondheidscentrum Het Voorland vzw kan men terecht voor eerstelijnszorg van een huisarts en verpleegkundige. Sedert maart 2020 werd ons team uitgebreid met een maatschappelijk werker en gezondheidspromotor. Daarnaast is een intense samenwerking opgezet met enkele eerstelijnspsychologen. In toekomst kunnen nog andere disciplines toegevoegd worden.

Wij werken in een forfaitair betalingssysteem. Dit wel zeggen dat wanneer je ingeschreven bent,  je niet meer zelf hoeft te betalen per consultatie. Het centrum ontvangt per ingeschreven patiënt een vast bedrag van je mutualiteit. Daarmee organiseren wij eerstelijnszorg op maat. De voorwaarde hiervoor is dat je in regel bent met je mutualiteit en in ons werkingsgebied woont.

HUISARTSEN

De huisartsen zijn uw eerste aanspreekpunt. Met elke vraag over ziekte of gezondheid (of dat nu keelpijn, een verstuiking, zwangerschap of depressie is) kan u bij hen terecht. De huisarts zal u onderzoeken en geeft advies. Indien nodig kan de huisarts u een voorschrift voor medicatie en een ziektebriefje voor het werk bezorgen. Voor speciale zorg kan de huisarts u doorverwijzen naar een specialist. Bij dringende situaties kan hij of zij u naar de spoedafdeling van het ziekenhuis doorverwijzen.

VERPLEGING

Verpleegkundigen doen bloedafnames, verzorgen wonde, geven vaccins, …. Enkele verpleegkundigen zijn ook ‘diabeteseducator’, dit wil zeggen dat ze u ondersteunen als u diabetes heeft. Voor wie dit nodig is, kan de verpleegkundige de medicatie wekelijks klaarzetten.

GEZONDHEIDSPROMOTIE

We zetten projecten op rond gezondheid en welzijn in het wijkgezondheidscentrum en in de wijk.