Wie kan zich inschrijven?

Wijkgezondheidscentra zijn er voor iedereen, ongeacht status, nationaliteit of financiële situatie. Er is één voorwaarde om in een centrum terecht te kunnen: uw woonplaats moet binnen het gebied van het centrum liggen.

Op deze kaart kan u nagaan of in het werkingsgebied woont.
Ons werkingsgebied wordt begrensd door de zee, het Maria Hendrikapark (‘t bosje) en de Koninginnelaan.

De bestaande patiënten van Dr. Van der Looven en Dr. Maseman kunnen vanzelfsprekend ook nog inschrijven.

Opgelet

Indien u verhuist, geef ons dan uw nieuw adres. Ligt dat buiten ons gebied, dan zullen we u vragen om uit te schrijven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien uw situatie uitschrijven niet toelaat (bv. omwille van medische redenen).