Wie kan zich inschrijven?

Wijkgezondheidscentra zijn er voor iedereen, ongeacht status, nationaliteit of financiële situatie. Er is één voorwaarde om in een centrum terecht te kunnen: uw woonplaats moet binnen het gebied van het centrum liggen.

Op deze kaart kan u nagaan of in het werkingsgebied woont.
Ons werkingsgebied wordt begrensd door de zee, het Maria Hendrikapark (‘t bosje) en de Koninginnelaan.

Opgelet

Indien u verhuist, geef ons dan uw nieuw adres. Ligt dat buiten ons gebied, dan zullen we u vragen om uit te schrijven. Uitzonderingen zijn mogelijk indien uw situatie uitschrijven niet toelaat (bv. omwille van medische redenen).