• Europees Noodnummer: 112
 • Antigifcentrum: 070 245 245
 • Awel Kinder-Jongerentelefoon: 102
 • Child Focus: 116 000
 • Civiele Bescherming: 053 66 67 95
 • Druglijn: 078 15 10 20
 • Politie – noodnummer: 101
 • Holebifoon: 0800 99 533
 • Rode Kruis Vlaanderen: 105
 • Tele-onthaal: 106
 • Vlaamse Diabetes Vereniging: 0800 96 333
 • Vlaamse Kankerlijn: 0800 35 445 of kankerlijn.be
 • Vlaamse Kruis: 0499 530 530
 • Wachtdienst apotheker :
 • Wachtdienst huisartsen: 059 70 97 98 of 1733 (gratis)
 • Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55