U bent ingeschreven? Wat nu:

Van zodra uw inschrijving in orde is, kan u bij onze huisartsen en verpleegkundigen terecht. Hoe u een afspraak bij hen krijgt, leest u onder afspraak maken.

Als u ingeschreven bent in een wijkgezondheidscentrum, stapt u in het forfaitair systeem. Het centrum ontvangt dan elke maand, per patiënt, een forfaitair (vast) bedrag voor zorg door de huisarts en verpleegkundige, ongeacht hoe vaak u langs komt in het wijkgezondheidscentrum. Op die manier ontstaat solidariteit tussen wie veel en wie minder zorg nodig heeft. Dit betekent voor u dat u niets hoeft te betalen als u bij ons op consultatie komt.

Ziekenfonds

Het is erg belangrijk dat je aansluiting bij een ziekenfonds in orde is!  Mensen zonder papieren kunnen langs gaan bij het OCMW en hebben mogelijks recht op een medische kaart voor dringende medische hulpverlening. Met die medische kaart kan u ook bij ons terecht.