Huisbezoeken dienen telefonisch aangevraagd te worden voor 10u in de morgen. Wanneer het gaat om een dringend huisbezoek kunt u ons natuurlijk bereiken tot 19u.

Gezien raadplegingen binnen het centrum steeds sneller en efficiënter verlopen, zijn huisbezoeken voorbehouden voor personen die zich niet zelf kunnen verplaatsen.

Bij levensbedreigende situaties kunt u steeds terecht op het nummer 112.